Bewindvoering  Voor wie is Bewindvoering? Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben hun financiële zaken te regelen. Wie... Read more
Voorstellen Saskia van Veen Mijn naam is Saskia van Veen-Batenburg, 40 jaar, getrouwd, moeder van een dochter van 4 jaar en woonachtig in Utrecht. Na mijn opleiding bedrijfsadministratie in 1997 te hebben afgerond en werkzaam... Read more
Budgetbeheer Voor wie is Budgetbeheer? Budgetbeheer is er voor iedereen die moeite heeft om goed met geld om te gaan. Dit kan het geval zijn bij wisselende of weinig inkomsten, schuldenproblematiek of bij... Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Bewindvoering  Voor wie is Bewindvoering? Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben hun financiële zaken te regelen. Wie... Read more
Voorstellen Saskia van Veen Mijn naam is Saskia van Veen-Batenburg, 40 jaar, getrouwd, moeder van een dochter van 4 jaar en woonachtig in Utrecht. Na mijn opleiding bedrijfsadministratie in 1997 te hebben afgerond en werkzaam... Read more
Budgetbeheer Voor wie is Budgetbeheer? Budgetbeheer is er voor iedereen die moeite heeft om goed met geld om te gaan. Dit kan het geval zijn bij wisselende of weinig inkomsten, schuldenproblematiek of bij... Read more

Bewindvoering

 Voor wie is Bewindvoering?

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben hun financiële zaken te regelen.

Wie kan Bewindvoering aanvragen?

Iemand kan zelf Bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd Bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Waarom een professionele bewindvoerder?

Het is soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands financiën te beheren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie. Van Veen Bewindvoering is opgeleid om u goed bij te kunnen staan. Bovendien zijn wij gecertificeerd. Dat is een garantie voor volledige betrouwbaarheid. Van Veen Bewindvoering is (aspirant) lid van de Branchevereniging NBPB professionele bewindvoerders. Het lidmaatschap van deze branchevereniging verzekert de klant van het feit dat van Veen Bewindvoering aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet.

Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder?

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening op naam van de rechthebbende. Onder al uw inkomen versta ik: salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag, belastingteruggave, PGB, kinderbijslag, alimentatie, erfenis, winst in loterij, etc. e.d.. De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt het leefgeld overgeboekt op een rekening waarover u zelf kunt beschikken. Indien u geen leefgeld rekening tot uw beschikking heeft opent van Veen Bewindvoering deze voor u.

U heeft schulden wat dan?

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Indien u schulden heeft zal er samen met u overleg plaatsvinden hoe de schulden het beste kunnen worden opgelost. Indien mogelijk wordt hiervoor de schuldhulpverlening van uw gemeente ingeschakeld.

 Bewindvoeringgesprek