Bewindvoering  Voor wie is Bewindvoering? Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben hun financiële zaken te regelen. Wie... Read more
Voorstellen Saskia van Veen Mijn naam is Saskia van Veen-Batenburg, 40 jaar, getrouwd, moeder van een dochter van 4 jaar en woonachtig in Utrecht. Na mijn opleiding bedrijfsadministratie in 1997 te hebben afgerond en werkzaam... Read more
Budgetbeheer Voor wie is Budgetbeheer? Budgetbeheer is er voor iedereen die moeite heeft om goed met geld om te gaan. Dit kan het geval zijn bij wisselende of weinig inkomsten, schuldenproblematiek of bij... Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Bewindvoering  Voor wie is Bewindvoering? Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben hun financiële zaken te regelen. Wie... Read more
Voorstellen Saskia van Veen Mijn naam is Saskia van Veen-Batenburg, 40 jaar, getrouwd, moeder van een dochter van 4 jaar en woonachtig in Utrecht. Na mijn opleiding bedrijfsadministratie in 1997 te hebben afgerond en werkzaam... Read more
Budgetbeheer Voor wie is Budgetbeheer? Budgetbeheer is er voor iedereen die moeite heeft om goed met geld om te gaan. Dit kan het geval zijn bij wisselende of weinig inkomsten, schuldenproblematiek of bij... Read more

Kosten bewindvoering

Tarieven 2016

 

De genoemde bedragen zijn excl. BTW

Wanneer de persoon/personen een laag inkomen heeft/hebben, zullen de kosten naar alle waarschijnlijkheid vergoed worden door de bijzondere bijstand van de gemeente waar men woonachtig is. Deze aanvraag zal door van Veen Bewindvoering worden verzorgd.

 

jaarbeloning

2-p huishouden*

Familiecurator of combinatie bewindvoerder + mentor

€        1.078,70

€              1.558,20

Familiebewindvoerder

€          599,30

€                719,20

Familiementor

€          599,30

€              1.078,70

Combi curator+bewindvoerder

 

€              1.198,60

Combi curator + mentor

 

€              1.558,20

 

Professioneel curator of combinatie bewindvoerder + mentor                  (voor 1 persoon)

jaarbeloning

maand

uur

Standaard beloning (90% van 17+17 uur)

€       1.986,70

€               165,56

€    64,90

Beloning in een bewind met problematische schulden (90% van 17+22 uur)*

€       2.278,80

€               189,90

€    64,90

Aanvangswerkzaamheden

€         934,90

excl. BTW

 

Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden

€         818,00

excl. BTW

Verhuizing/verkoop/ontruiming woningBeheer Persoongebonden Budget (PGB)

€         324,50

excl. BTW

Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

€         486,90

excl. BTW

Opmaken eindrekening & verantwoording

€         194,80

excl. BTW

Professioneel bewindvoerder

jaarbeloning

maand

uur

Standaard beloning (17 uur)

€       1.103,70

€                91,98

€    64,90

Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5u)*

€       1.428,30

€               119,03

€    64,90

Aanvangswerkzaamheden

€         519,40

excl. BTW

 

Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden

€         389,50

excl. BTW

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

€         324,60

excl. BTW

Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

€         486,90

excl. BTW

Opmaken eindrekening & verantwoording

€         194,80

excl. BTW

Professioneel mentor

jaarbeloning

maand

uur

Standaard beloning (17 uur)

€       1.103,70

€                91,98

€    64,90

Beloning in een mentorschap met psychische problemen 18-23 jaar (17u + 5u)*

€       1.428,30

€               119,03

€    64,90

Aanvangswerkzaamheden

€         519,40

excl. BTW

 

Verhuizing

€         324,60

excl. BTW

Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

€         486,90

excl. BTW

Professioneel curator (2-p huishouden*)

jaarbeloning

maand

uur

Beide standaard curatele

€       2.869,70

€               239,14

€    64,90

Standaard curatele + schulden curatele

€       3.032,00

€               252,67

€    64,90

Schulden curatele + schulden curatele

€       3.194,30

€               266,19

€    64,90

Aanvangswerkzaamheden

€       1.350,40

excl. BTW

 

Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden

€       1.220,60

excl. BTW

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

€         324,60

excl. BTW

Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

€         486,90

excl. BTW

Opmaken eindrekening & verantwoording

€         233,70

excl. BTW

Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden*)

jaarbeloning

maand

uur

Beide standaard (60% van 17+17 uur)

€       1.324,50

€               110,38

€    64,90

Standaard + schulden (60% van 17+22 uur)*

€       1.519,20

€               126,60

€    64,90

Schulden + schulden (60% van 22+22 uur)*

€       1.714,00

€               142,83

€    64,90

Aanvangswerkzaamheden

€         623,30

excl. BTW

 

Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden

€         467,50

excl. BTW

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

€         324,60

excl. BTW

Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

€         486,90

excl. BTW

Opmaken eindrekening & verantwoording

€         233,70

excl. BTW

 

Professioneel mentor (2-p huishouden*)

jaarbeloning

maand

uur

Beide standaard mentorschap (90% van 17+17 uur)

€       1.986,70

€              165,56

€    64,90

Standaard + psychische problemen 18-23jr. (90% van 17+22 uur)

€       2.278,80

€              189,90

€    64,90

Psychische probl. 18-23jr. + psychische probl. 18-23jr. (90% van 22+22 uur)

€       2.571,00

€              214,25

€    64,90

Aanvangswerkzaamheden

€         934,90

excl. BTW

 

Verhuizing

€         324,60

excl. BTW

Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

€         486,90

excl. BTW

Combinatie professioneel curator/bewindvoerder (2-p huishouden*)

jaarbeloning

maand

uur

Standaard curatele + standaard bewind

€       2.207,40

€              183,95

€    64,90

Standaard curatele + schuldenbewind*

€       2.402,20

€              200,18

€    64,90

Schulden curatele + standaard bewind

€       2.369,70

€              197,48

€    64,90

Schulden curatele + schuldenbewind*

€       2.564,50

€              213,71

€    64,90

Aanvangswerkzaamheden

€       1.038,80

excl. BTW

 

Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden

€         896,00

excl. BTW

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

€         324,60

excl. BTW

Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

€         486,90

excl. BTW

Opmaken eindrekening & verantwoording

€         233,70

excl. BTW

Combinatie professioneel curator/mentor (2-p huishouden*)

jaarbeloning

maand

uur

Standaard curatele + standaard mentorschap

€       2.869,70

€              239,14

€    64,90

Schulden curatele + standaard mentorschap

€       3.161,80

€              263,48

€    64,90

Aanvangswerkzaamheden

€       1.350,40

excl. BTW

 

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

€         324,60

excl. BTW

Beheer Persoongebonden Budget (PGB)

€         486,90

excl. BTW

Opmaken eindrekening & verantwoording

€         194,80

excl. BTW

* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.

* Tarieven dienen te worden afgerond op 1 decimaal achter de komma conform 'Art. 13 regeling Beloning'

* Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant Nr. 32149

* Voor meer informatie over de tariefswijziging per 1-1-2016, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant Nr. 44008